Spermiogram online

Spermiogram (spermiologické vyšetření) je základní laboratorní metoda pro vyšetření plodnosti muže. Je to mikroskopické vyšetření vzorku spermatu (ejakulátu). Mezi základní parametry vyšetření patří stanovení objemu ejakulátu, jeho pH (kyselosti) a zkapalnění, dále počtu spermií (koncentrace), jejich pohyblivosti (motility) a tvaru (morfologie). Naměřené hodnoty se pak porovnávají s hodnotami referenčními. Často bývají ještě potřebná další, podrobnější vyšetření.  

Základní informace o tomto vyšetření i o poruchách plodnosti muže a možnostech léčby najdete v češtině nejsnáze na webech center asistované reprodukce zde. Srozumitelný popis najdete například také v práci Porovnání kvality spermatu u mužů dle věku, povolání a místa bydliště. Je to středoškolská práce, ale nepodceňujte její úroveň – je vypracovaná pod vedením prof. MUDr. Pavla Trávníka, DrSc, jedné z předních andrologických osobností.

Domácím kutilům a paranoikům nedůvěřujícím žádné laboratoři doporučuji prostudovat nejnovější WHO Manuál pro hodnocení ejakulátu (5. vydání z roku 2010) zde. Musíte ale umět anglicky nebo přemluvit ochotného překladatele. (Jen tak mimochodem – manuál má 286 stránek.)

Lékaři, věnující se reprodukčnímu zdraví muže jako celku (říká se jim andrologové, je to takový gynekolog pro chlapy) často upozorňují na to, že pouhé spermiologické vyšetření je nedostatečné, protože může dojít k přehlédnutí možného skrytého onemocnění muže. Muž nemá být brán pouze jako „dodavatel“; sperma je tělní tekutina jako krev či moč, a změny od referenčních hodnot mohou naznačovat počínající či již probíhající onemocnění. Vyšetřen má být i chlap; mělo by být provedeno jeho tělesné vyšetření, hormonální vyšetření, ultrazvukové vyšetření, atd... Dál andrologové upozorňují na to, že jediné spermiologické vyšetření obvykle neposkytuje spolehlivé výsledky. Weby českých andrologických pracovišť, společností, atd... najdete zde.

Samotný proces odběru vzorku provází mnoho obav i vtipů. Co to obnáší a jak se na odběr připravit najdete zde. A předpokládám, že poradí i chlapi ve Sněmovně.

Že existují domácí gravitesty (testy, zda je žena těhotná), ví skoro všichni. Že existují domácí ovulační testy (testy, zda je žena v plodném období), ví už méně lidí. A že existují domácí spermatesty neví skoro nikdo. Informace najdete zde.

Pro ty, kterým se nechce ani k doktorovi ani nechce dělat jakési domácí testy jsem připravil novinku zde.

Naposledy upraveno 29.05.2011 11:26.