Porodnost po evropsku

Weby, na které tady budu odkazovat, jsou převážně v angličtině. Ale věřím, že na porozumění tabulkám žádná extra angličtina není potřeba a že koho to zajímá, snadno to pochopí.

Nejobsáhlejším webem nabízejícím různé evropské statistické údaje je EurostatNabízí například pěknou aktualizovanou tabulku o počtu dětí na jednu ženu v různých zemích Evropy i souhrnně, případně o průměrném věku ženy při porodu. Kolik asi tak je průměrný věk mužů při porodu jejich dítěte?! Zajímavá je také tabulka kolik žen vychází v jednotlivých evropských zemích na 100 mužů. Míň žen než mužů žije jen v Turecku a v Makedonii, ale podle tabulek se zdá, že i u nás ten poměr nepatrně klesá. Takže by demografové neměli u chlapů počítat jen úmrtnosti! My žijeme a přibýváme, nejen na váze.

Vienna Institute of Demography vydává každé dva roky obrovskou tabulku s údaji o porodnosti a populačních trendech ve všech evropských zemích; přehledné tabulky jsou doplněné grafy, mapami a textem. Je to tam i za roky 2006 a 2008. Adam hrdě hlásí, že dva z autorů jsou Češi: Tomáš Sobotka a Kryštof Zeman.

Population Europe je nová iniciativa, která by měla spojit evropská populační centra a propagovat jejich výzkum i tím, že ho zpřístupní zájemcům z řad laiků. Zatím jsem tam nenašel nic moc o plánování a plození dětí, ale třeba čase najdu. Teď je tam jen odkaz na web humanfertility.org, kam jsem se aktivně zaregistroval, protože jsem tam zahlédl nabídku informací o demografické situaci v ČR už od dřevních dob. Vyplivlo to na mne ale hausnumera, kterým vůbec nerozumím. Je to prostě určené pro odborníky.

Informace v angličtině nabízí i Francouzský demografický institut INED. Jsou tam obecné informace, články a data o francouzské, evropské a světové populaci. Toto je pro Evropu

Jsem trochu v rozpacích, kam zařadit web o demografické situaci v postsovětských zemích, které nabízí výborný web DemoskopVětší část těch zemí patří do Evropy, dávám ho tedy sem, do Porodnosti po evropsku. Demoskop má každé dva týdny novou edici plnou článků a analýz. V ruštině....

Na oficiálních demografických webech tedy zatím statistiky o porodnosti mužů nejsou. Ale články a statistiky se už začínají objevovat!

Článek “Men’s childbearing desires and views of the male role in Europe at the dawn of the 21st centuryo mužských plánech na počet dětí v souvislosti s jejich postoji (postoji těch mužů, ne těch dětí, pochopitelně) – tradičním či egalitariánským (rovnostářským). Text analyzuje postoje a záměry mužů ve věnu 20-44 let v osmi evropských zemích: Rakousko, Estonsko, Východní Německo, Západní Německo, Itálie, Litva, Holandsko a Polsko. České Adamy výzkumníci bohužel do analýzy nezahrnuli; zřejmě nemáme statistiky. Nebo pro to máte jiné vysvětlení?

Oficiálni statistiky - některé země je uvádí, alespoň tedy základní ukazatele jako počet narozených podle věku muže a míry plodnosti podle věku, případně úhrnnou plodnost. Objevují se například v oficiálních statistických publikacích za Dánsko, Švédsko, Anglii & Wales a Francii. Jako čerstvý příklad nabízíme nejnovější datovou přílohu k francouzské zprávě o vývoji populace ve Francii v roce 2010, kde 4. list, nazvaný "Graphique complémentaire 3" uvádí míry plodnosti & úhrnnou plodnost podle věku žen a mužů v letech 1980 a 2010. Když si otevřete stránku se zprávou, ta Excelová tabulka s podrobnějšími údaji na vás vybafne v pravém slopuci, kousek pod nápisem "Téléchargement". Má název "Données complémentaires". Tomáš vysvětluje, že „muži jsou “v mínusu” z čistě technického důvodu: aby byli autoři schopni nakreslit graf v Excelu, kde jsou ženy na jedné ('pozitivní' abych tak řekl) straně a muži na druhé strané obrázku. Jinak ta čísla jsou jednoduše počty narozených na 10,000 žen a mužů daného věku a TOT pod tím vším je úhrnná plodnost (rovněž vynásobená 10 000). A jako vždy je nutné mít na zřeteli, že nějaké to malé procento otců zůstane neznámé, případně nějaké to větší procento je otci uvedeno mylně...“

Naposledy upraveno 28.02.2011 10:55.