Jak jsme na tom s plodností?

Protože se v médiích stále častěji objevují články o alarmujícím poklesu plodnosti a katastrofické scénáře popisující vyhlídky na budoucí způsob lidského rozmnožování, zakládáme novou složku. Poslední kapkou, která vedla k jejímu založení, je článek s názvem "Počet neplodných párů roste. Na vině jsou více muži", který jsme našli na stránkách Českého rozhlasu.

Podle statistik o využívání metod asistované reprodukce opravdu vychází, že léčených párů přibývá. Je třeba ale vědět, že se zvýšil věk lidí rozhodující se pro rodičovství. Zvýšený zájem o asistovanou reprodukci tedy velmi pravděpodobně není dán snižující se plodností, ale právě zvyšujícím se věkem potenciálních rodičů.

V poslední době se stále častěji objevují odborné výzkumy dokládající, že se plodnost mužů nesnižuje. V ČR je takovým výzkumem práce doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny a doc. MUDr. Michala Pohanky ze Sexuologického ústavu, kteří porovnávali spermiogramy mužů vyšetřených od roku 1954 v Sexuologickém ústavu. Říkají k tomu: "Naše  aktuální zkušenosti ukazují, že mladí zdraví muži mají stejně tak dnes, jako před lety, většinou velmi dobré spermiogramy. Většina dnešních podprůměrných spermiologických parametrů u mužů z neplodných manželství je docela dobře vysvětlitelná jejich průměrným věkem, který je dnes o cca 10 roků vyšší, než tomu bylo před dvaceti lety". Text najdete zde. Nově (prosinec 2014), ale se stejným závěrem, o tématu píše prof. MUDr. Pavel Trávník v čassopise Vesmír.   

Pokud vás zajímá jak jsou na tom čeští muži se spermiemi, podívejte se na práci Porovnání kvality spermatu u mužů dle věku, povolání a místa bydliště.  Je to středoškolská práce, ale nepodceňujte její úroveň – je vypracovaná pod vedením prof. MUDr. Pavla Trávníka, DrSc, jedné z předních andrologických osobností. Čísla dávající do souvislosti věk a kvalitu berte vážně, ale souvislosti kvality a povolání s nadhledem - pro takové podrobnější dělení a dělání z toho závěrů byl i tak velký vzorek ještě stále nedostačující.

Upozorňujeme také na nejnovější - a překvapující - studii dokládající, že životní styl nemá na morfologii spermií takový vliv jako se předpokládalo či v médiích stále předpokládá. Stále se objevují články o tom, jak má kouření, zneužívání návykových látek, alkohol, nedostatek pohybu, používání mobilních telefonů,  atd. ničivý dopad na kvalitu spermií. To ale neznamená, že třeba na motilitu to vliv nemá, rozhodně nenabádáme k lenosti a obžerství. Zájemci o studii, vládnoucí jazykem anglickým, ji najdou zde: Modifiable and non-modifiable risk factors for poor sperm morphology.

Naposledy upraveno 10.05.2016 15:22.