Senilát

Slovníky říkají, že Senát (z latinského senex – stařec) je zastupitelský orgán (zákonodárný sbor). Obvykle je horní komorou parlamentu. Senát pochází ze starověké formy jednoduché sociální organizace, v níž byla rozhodovací pravomoc vyhrazena nejstarším mužům. Z tohoto důvodu se slovo „senát“ vztahuje i na rozhodovací orgány různých institucí, kde je rozhodování vyhrazeno pouze určitým vybraným členům.  

Můj poradní sbor, složený z čestných členů sdružení, se jmenuje Senilát, aby bylo zřejmé, že jde opravdu o mimořádné zkušené a zasloužilé občany. (Pro jistotu jsem jim ale neudělil rozhodovací pravomoce.)

Pravidla pro přijímání členů do Senilátu. 

Seznam těch členů Senilátu, kteří své členství netají. 

Čas od času budu potřebovat, aby se členové Senilátu vyjádřili k nějakým závažným problémům. Hlasovací řád, otázky a výsledky hlasování najdete zde.

Naposledy upraveno 27.11.2010 20:01.