Členství v Senilátu

§ 1   Úvodní ustanovení
 
 
     (1) Senilát je sdružení příznivců Adama, podporujících jeho činnost.  
     (2) Členové Senilátu podporují Adama tak, že mu poskytují cenné rady, služby či předměty (ty Adam upřednostňuje).
 
     
§ 2 Členství v Senilátu
                               
     (1) Členem Senilátu se může stát osoba starší 40 let, která významně podpořila nebo podpoří činnost Adama. Protože není politicky korektní se tvářit, že některé ženě je nad 40 let, členem Senilátu se může stát jen muž. 
 
     (2) Vzhledem k tomu, že brát některé ženy za osoby mladší 40 let by bylo nekorektní vůči dalším ženám, členkou Senilátu se může ve výjimečných případech stát i žena. Je pak zařazena do feministické frakce Senilátu.  Feministická frakce tvoří maximálně čtvrtinu členů Senilátu.
 
     (3) Členy navrhuje a přijímá Rada Adama nadpoloviční většinou. Podrobněji viz Zvláštní ustanovení § 5 bod (1). 
 
     (4) Členství v Senilátu nijak nesouvisí s úrovní plodivé potence člena, ale výhradně s jeho potencí finanční, manažerskou a intelektuální, případně s jeho zásluhami o Lidstvo a Vesmír. 
     
     (5) Členem Senilátu se nemůže stát lékař, zdravotní sestra, laboratorní pracovník ani jiná osoba z oblasti reprodukční medicíny. Členem Senilátu se dále nemůže stát osoba pracující ve farmaceutické firmě či firmě vyrábějící lékařskou techniku. Podrobněji viz. Zvláštní ustanovení §5 bod (2).
 
        (6)Člen Senilátu má právo být uveden na Seznamu členů Senilátu  na webových stránkách Adama. Nemá ovšem tuto povinnost; Adam bere prachy i od úplně anonymních osob a bez poděkování. 
  
 
 
§ 3 Pravomoci Senilátu
                               
     (1) Senilát nemá žádné pravomoci. Pro jistotu.
 
 
 
 
§ 4 Zánik členství v Senilátu
 
(1) Členství v Senilátu zaniká
a) vystoupením člena písemným oznámením Radě,
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí Rady,
d) zánikem Adama.

 
 
 § 5 Zvláštní ustanovení
                               
          (1) Adam je úplatný. 
          (2) Adam je neúplatný. 
Naposledy upraveno 08.11.2010 00:47.