PR strategie Odborníci

S odborníkem je třeba jednat slušně. Je vhodné mu klást dotazy, na které by měl odpovědět. Pro inspiraci nabízím scénu z filmu Maybe Baby s Rowanem Atkinsonem (Mr. Bean) v roli gynekologa. (Ochotní překladatelé, prosím, přeložte komentář, nabídnu ho pak na webu těm co jsou spíš němčináři). Všeobecně platná PR Strategie „Odborník“ neexistuje, podobně jako strategie „Partnerka“. Tady je ale výhoda, že pokud odborník nevyhovuje, lze ho vyměnit. Partnerku lze také vyměnit; tato procedura je však po všech stránkách podstatně náročnější. 

Upozorňoval jsem na to, že medicína (tím spíš oblast náhradní rodinné péče) není exaktní věda. Pořád ještě toho o dost víc nevíme než víme. Pokud tedy odborník na váš dotaz odpoví „nevím“, nemusí to být známka jeho neznalosti, ale naopak to může být projev jeho odborné erudice a odpovědnosti vůči vám. Jen Brouk Pytlík všechno ví a všechno zná.

Rozhodně je potřeba alespoň ze začátku, než je terén do značné míry prozkoumaný (výzkumníci tomu říkají teoretická nasycenost), chodit ke všem konzultacím oba partneři. Pravděpodobně budete doma mít pocit, že jste každý byli u úplně jiného odborníka – každý si totiž z konzultací odnáší to „své“ a toho „jiného“ si moc nevšimne... (tady se ověří kvalita PR strategie „Partnerka“). Ale to znáte i z jiných situací. A určitě je lepší podrobit PR strategii zatěžkávací zkoušce hned na začátku, kdy má člověk ještě dostatek psychických sil, a mít tak možnost strategii zlepšit, než to nechat plavat, pak být každý informovaný jinak a PR strategii hledat s právníky vyřizujícími rozvody. Podívejte se ještě jednou na mapu „Kudy kam“.

Šťouralové, kteří se potřebují oficiálně ujistit, zda jim odborník – v tomto případě zdravotník – věnoval tolik času kolik měl, mohou pátrat v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve Sbírce zákonů na stránkách MVCR zde. Konkrétně je to  vyhláška č. 439 / 2008 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Vydaná byla 23. prosince 2008. Možná se budete divit, jak málo času má lékař určeno na to, aby s pacientem promluvil...

Naposledy upraveno 07.11.2010 16:47.