Weby k NRP

Informací i NRP je všude dost. Nabízím zde odkazy na několik webů, které vás navedou na další a další zajímavé webové stránky.

Garantem náhradní rodinné péče v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Informace jsou zde.

Zprostředkovatelem náhradní rodinné péče jsou Krajské úřady. Obvykle na jejich webech najdete kontakty na příslušné pracovníky a někde i informace o NRP.

Spoustu stále aktualizovaných informací a kontaktů najdete na webu Střediska náhradní rodinné péče.

Adopcím se také věnuje Nadace Terezy Maxové. Na jejích stránkách najdete kromě informací i kontakty na některé neziskovky a na dětské domovy a kojenecké ústavy zde.

Webové stránky s informacemi o stavu NRP u nás i ve světě jsou stránky „V zájmu dítěte“.

Agendu mezinárodních adopcí v ČR vede brněnský Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Informace jak postupovat při zájmu o adopci dítěte ze zahraničí najdete zde.

Naposledy upraveno 27.11.2010 19:27.