Knihy o nenaplňujícím se rodičovství

Knihy o nenaplňujícím se rodičovství a jeho řešení a další pomocná literatura

 

Stránka se bude průběžně doplňovat..

 

Neplodnost – Útok imunity. Autorka: Zdena Ulčová–Gallová. Nakladatel: Grada. Rok vydání: 2006.

Renomovaná česká autorka píše ve své knize, zabývající se problematikou neplodnosti, o protilátkách proti spermiím, proti vajíčku, o imunologických vztazích mezi embryem a matkou, imunitním systému embrya, plodu a novorozence. Věnuje se podrobně potrácivosti.

 


Léčba neplodnosti. Autor: Karel Řežábek. Nakladatel: Grada. Rok vydání: 2008.

 Autor, český odborník zabývající se diagnostikou a léčbou neplodnosti, vysvětluje příčiny neplodnosti, popisuje vyšetření a léčbu, shrnuje nejnovější poznatky a legislativu. Zabývá se i plodností po léčbě rakoviny a dárcovstvím spermií a vajíček.Když se nedaří otěhotnět – Průvodce pro páry s narušenou plodností. Autor: Tonko Mardešić. Nakladatel: Mladá fronta. Rok vydání: 2010.

Brožurka českého odborníka na léčbu neplodnosti informuje o tom, kdy navštívit specialistu, jaká jsou základní a specializovaná vyšetření, jakou úlohu hraje věk, atd. Podrobně jsou rozebrány možné léčebné postupy a nechybí ani zmínka o komplikacích .  Na cestě za dítětem. Dvě malá křídla. Autorka: Hana Konečná. Nakladatel: Galén. Rok vydání: 2009.

Kniha psycholožky poskytuje vyčerpávající pohled na mentální, emocionální a somatické problémy spojené s nenaplňujícím se rodičovstvím. Cesta za dítětem je popsána téměř chronologicky, od zjištění potíží až po těhotenství či bezdětnost.

 

Neplodnost. Autor: Tonko Mardešić. Nakladatel: Makropulos. Rok vydání: 1996.

Starší kniha již zmíněného autora seznamuje s tím, jak se vyvíjejí a jak fungují reprodukční systémy, které faktory ovlivňují plodnost, jaké jsou příčiny sterility a léčebné možnosti a informuje o možnostech asistované reprodukce.Umělé oplodnění I. Autor: Milan Mrázek. Nakladatel: Triton. Rok vydání: 2003.

Kniha dalšího českého odborníka, zaměřená především na postupy asistované reprodukce. Autor se v ní podrobně zaměřuje na popis stimulačních protokolů pro in vitro fertilizaci, seznamuje čtenáře s účinky jednotlivých léků.

  

Asistovaná reprodukce. Průvodce ošetřujícího lékaře. Autor: Karel Řežábek. Nakladatel: Maxdorf. Rok vydání: 2008.

Kniha již zmíněného autora podrobně rozebírá jednotlivé klinické metody, tedy stimulaci ovarií, inseminaci, in vitro fertilizaci a kryoembryotransfer. Určena je pro ošetřující lékaře. 

 

 

Penis – Rádce nejen pro muže. Autor: Vladimír Kubíček. Nakladatel: Smart Press. Rok vydání: 2008.

Zkušený androlog odpovídá na otázky, na které se muži stydí zeptat, ale které jsou pro ně často mimořádně důležité. Kniha je srozumitelná a konkrétně seznamuje s funkcí penisu, s jeho správným provozem a údržbou a s prevencí problémů.  

 

Matkou ve vyšším věku. Autorky: Lucie Šilhová, Jana Stejskalová. Nakladatel: Computer Press. Rok vydání: 2006

České autorky napsaly knihu pro ženy, které začíná znepokojovat tikot biologických hodin. Zaměřují se na problematiku vlivu věku na plodnost ženy a na průběh těhotenství. Diskutují krajní možnosti ženského těla a možnosti současné medicíny. 

 

Léčba neplodnosti. Autoři: C. Maud Doherty a M. M. Clark. Nakladatel: Computer Press. Rok vydání: 2006.

Překlad zahraničního textu, upravený pro české prostředí českým lékařem. Příčiny neplodnosti, možnosti léčby. Fotografie pohlavních buněk a embryí. Rady, jak zvládat psychický tlak a pocit bezmocnosti. Adopce a pěstounství v České republice. 

 

Štětec lásky - Život a dílo penisu. Autoři: Coolsaet B., Jeyzer de L. Nakladatel: Ikar. Rok vydání: 2000.  

Formou vtipného dialogu mezi přáteli, z nichž jeden klade otázky a druhý obsáhle odpovídá, autor seznamuje čtenáře s vývojem mužské identity v jednotlivých etapách života od dětství až po stáří. 

 

Co dělat při neplodnosti. Autorka: Pamela Patrick Novotny. Nakladatel: Pragma. Rok vydání: 2003.

Překlad textu zahraniční autorky. Informace o nejmodernějších reprodukčních technikách, o kladech a záporech zástupného těhotenství a umělého oplodnění, o osvojení dítěte a na závěr seznam míst, kde můžete získat podporu a pomoc.

 

Jak přirozeně otěhotnět. Autorka: Karen Trewinnard. Nakladatel: Computer Press. Rok vydání: 2006.

Kniha zahraniční autorky vás seznámí s činností reprodukčních orgánů, popíše jak poznat plodné a neplodné dny, upozorní na rizikové faktory (tělesná hmotnost, kouření, diety, vyšší věk, ..) a poradí jak rizika zmírnit. 

 

Když dítě nepřichází. Autorka: Jana Fenclová.  http://www.fatym.com/abcd/k/000109/index.htm

Upřímná výpověď mladé křesťanské ženy o bolestném vnitřním prožívání skutečnosti neplodnosti, o reakci okolí na bezdětnost, sdílení se s blízkými a hledání Boží odpovědi v pochybnostech.

Pastorační středisko Praha 1999. Kovařík, J. a kol.: Náhradní rodinná péče v praxi, Portál 2004 

Archerová, Caroline, Dítě v náhradní rodině, Portál 2001 

Gabriel, L, Novák, T.:Psychologické poradenství v NRP; Grada, Praha

2008, 1. vydání

Jana Frantíková, DIS., Dospívající dítě v náhradní rodině, 2008

Matějček, Z.: Co řekneme osvojenému dítěti, 1982

Matějček, Z. A kol.: Náhradní rodinná péče, 1999

Matějček, Z.: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, 1994

Matějček, Z. A kol.: Osvojení a pěstounská péče, 2002

Matějček, Zdeněk, Věduna, Bubleová, Jiří Kovařík, Pozdní následky

psychické deprivace a subdeprivace, Psychiatrické centrum Praha, 1997

Mgr. Martina Vančáková, Romské dítě v náhradní rodině, 2008

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.:Dospívající dítě v náhradní rodině,

2008

Scholler, J.-E.: Adopce, vztah založený na slibu, 2002

Škoviera, A.: Dilema náhradní výchovy, Portál, Praha 2007, 1. vydání

 

 

 

Naposledy upraveno 20.11.2010 16:23.