Přímá adopce

Zákon rozlišuje dva druhy souhlasu k osvojení dítěte:

A) Souhlas k osvojení dítěte ve vztahu k určitým osvojitelům - tzv. adresný souhlas (§ 67 zákona o rodině). Mezi laickou veřejností je tento postup znám spíše pod označením „přímá adopce“,  je to situace, kdy si genetický rodič dítěte (obvykle matka) sám vybere osvojitele.

B) Souhlas k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům - tzv. blanketový souhlas (§ 68a zákona o rodině). Zde si genetický rodič dítěte osvojitele nevybírá a nejsou mu známi, a to ani po osvojení dítěte; je zachována anonymita. Osvojitelům je ale identita genetického rodiče často sdělována, aby mohli vést dítě k tvorbě jeho vlastní identity.

Jaký je doporučený postup podle Ministerstva práce a sociálních věcí najdete v Metodickém doporučení MPSV č. 1/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného souhlasu rodiče k osvojení dítěte a v jeho dodatku Dodatek č. 1/2011 k Metodickému doporučení MPSV č. 1/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech adresného souhlasu rodiče k osvojení.

Pokud vás zajímají konkrétní zkušenosti lidí s přímou adopcí, podívejte se na diskusi na Adopce.com

Naposledy upraveno 04.01.2012 14:03.