Léky

Hledáte-li v ČR informace o lécích, nejlépe je najdete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. SÚKL říká, že jeho posláním je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby se v praxi a při klinickém hodnocení používala pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná léčiva, jakostní a bezpečné suroviny pro výrobu a přípravu léčiv a bezpečné a funkční zdravotnické prostředky s informacemi popisujícími jejich objektivně zjištěné vlastnosti a aby údaje z výzkumu léčiv, surovin a prostředků byly věrohodné a byly získávány eticky.
 
SÚKL má portál pro veřejnost, kde ve složce Encyklopedie SÚKL najdete spoustu důležitých informací o lécích (a nelécích). Například základní definice (např. co jsou léčivé látky, co jsou generické léky, originální léky, léčivé přípravky, atd ) najdete zde, informace o tom, jak se stanovuje cena léku najdete zde. Pokud hledáte informace o konkrétním léku, hledejte zde. Podrobnější návod jak vyhledávat najdete zde.
 
Dne 21.11.2011 byl Adam pozván prostřednictvím světové pacientské organizace IAPO na WHPA Counterfeit Medical Products Workshop pořádaný v Praze - seminář o padělcích léků a jejich průniku k pacientům. Pacienty vyhledávající pomoc asistované reprodukce můžeme uklidnit, zástupce Státního ústavu na kontrolu léčiv nás ubezpečil, že léky, které pacient dostane u lékaře nebo na předpis v lékárně, jsou bezpečné. 
 
Pěkný a srozumitelný text o lécích pro reprodukční medicínu napsal Dr. Tomáš Mařík, jmenuje se Vývoj léků v reprodukční medicíně, a najdete ho jako poslední článek v publikaci Reprodukční zdraví 2006.

Podle vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin zde, se léky seskupují do tzv. referenčních skupin. Seznam referenčních skupin najdete zde. Klikněte si vlevo zákon 384 a najeďte na stranu 146 (číslování vlevo dole) a podívejte se na skupinu č. 44 Gonadotropiny.
Léčivé látky zařazené do této referenční skupiny jsou používány v léčbě ženské a mužské infertility. Jedná se o léčivé látky obsahující FSH (folikulostimulační hormon) a/nebo LH (luteinizační hormon), což jsou hormony, které jsou za normálních okolností v organismu produkovány gonadotropními buňkami předního laloku hypofýzy a účastní se endokrinní regulace pohlavních funkcí. Tyto látky se získávají z moči postmenopauzálních žen (gonadotropin lidský, gonadotropin lidský vysoce čištěný, urofolitropin, urofolitropin vysoce čištěný) nebo jsou vyráběny metodami genetického inženýrství – technikou rekombinantní DNA (folitropin alfa, folitropin beta, lutropin alfa).
FSH a LH mají gametrotropní a steroidogenní efekt. FSH vyvolává zvýšení počtu rostoucích folikulů ve vaječnících a stimuluje jejich vývoj. Ve varlatech vyvolává FSH zrání Sertoliho buněk. To způsobuje především dozrávání spermatických kanálků a vývoj spermií. Nutnou podmínkou je vysoká koncentrace androgenů ve varlatech, jíž lze dosáhnout předchozí terapií HCG.
Léčivé látky zařazené v této referenční skupině (menotropin, vysoce čištěný menotropin, folitropin alfa a folitropin beta) se používají v kombinaci s lidským choriovým gonadotropinem (hCG) ve třech hlavních oblastech:
  • sterilita u žen – stimulace růstu folikulů (u žen, které neodpovídají na léčbu klomifen citrátem)
  • řízená ovariální hyperstimulace vedoucí k rozvoji vícečetných folikulů u žen podstupujících metody asistované reprodukce
  • sterilita u mužů – stimulace spermatogeneze
Urofolitropin a lutropin alfa mají odlišné indikace:
  • Urofolitropin je určen k vyvolání ovulace infertilních žen, které mají hormonální nerovnováhu charakterizovanou abnormálním a přetrvávajícím zvýšením LH v poměru k FSH. FSH má dobré terapeutické výsledky u pacientek, kde se má upravit nerovnováha LH:FSH, protože přípravek neobsahuje LH. Dále se používá v programech IVF ke stimulaci mnohočetného růstu folikulů.
  • Lutropin alfa má jedinou indikaci - spolu s přípravkem obsahujícím FSH se používá ke stimulaci vývoje folikulů u žen s vážnou nedostatečností LH a FSH a pro asistovanou reprodukci.  
Dávkování, frekvence a délka podávání se různí dle indikace. Mezi jednotlivými přípravky existují drobné rozdíly (v terapii ženské snížené plodnosti rekombinantními přípravky je obvykle potřeba nižší dávka a kratší doba podávání než při používání přípravků, které jsou získávány z moči postmenopauzálních žen). Při užívání je dávkování individuální dle odpovědi pacientky na léčbu, kterou je doporučeno monitorovat (měřením bazální teploty, hodnocením cervikálního sekretu, určením velikosti folikulu ultrasonograficky, měřením hladiny estrogenů v plazmě, moči).
Pokud jde o léčbu mužských poruch plodnosti, andrologové důrazně varují před naivní představou, že se užíváním léků dají snadno zlepšit hodnoty spermiogramu. Léčbu má vždy doporučit odborník v této oblasti, protože při nekvalifikované indikaci může mít hormonální léčba účinek naprosto opačný.
Hlavními dodavateli hlavních léků pro reprodukční medicínu jsou v ČR tři firmy: Schering-Plough, Merck-Serono a Ferring. Ani jedna z jejich webových stránek není primárně určena pro osoby trpící poruchami plodnosti, nenabízí žádné informace. Ale najdete tam informace o přípravcích, které vám možná předepsal lékař a můžete si dohledat podobný lék od konkurenční firmy. Stránky určené přímo pacientům sponzoruje firma Merck-Serono, najdete je zde.
Naposledy upraveno 12.12.2011 12:03.