Reprodukční medicína v číslech

Asistovanou reprodukci v ČR monitoruje Národní registr asistované reprodukce. Správcem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.  Data z registru nejsou bohužel běžně k dispozici, sledování asistované reprodukce zajišťuje nezbytné informace o způsobu, průběhu, výsledcích a případných komplikacích pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven i pro mezinárodní vykazování údajů – nejsou tedy určeny pro laiky. O výsledcích každoročně informuje pověřený člen Sekce asistované reprodukce na konferenci. Z minulé konference (listopad 2010) je k dispozici pouze abstrakt přednášky, který neříká nic konkrétního. Můžete se podívat na abstrakt „Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky za rok 2009“ autora Karla Řežábka. Je pod číslem 21 na straně 167 časopisu Praktická gynekologie.

Zajímavá evropská čísla o asistované reprodukci najdete na webu European Society of Human Reproduction and Embryology na stránce ART fact sheet . Kromě angličtiny je text nabízen i ve francouzštině, španělštině a italštině.  

 

Přehled o asistované reprodukci nabízí web IVF-Worldwide.com, na stránce věnované globální perspektivě. Najdete tam statistiky s počtem cyklů IVF v některých zemích či náklady na IVF v některých zemích. Vzhledem k tomu jak moc obtížně se získávají data a vzhelem k tomu, že provozovatel webu nemá žádné vymahatelné právo k požadování údajů z jednotlivých zemí, doporučuji brát tato čísla s rezervou.

Pokud vás zajímá jak jsou na tom čeští muži se spermiemi, podívejte se na práci Porovnání kvality spermatu u mužů dle věku, povolání a místa bydliště.  Je to středoškolská práce, ale nepodceňujte její úroveň – je vypracovaná pod vedením prof. MUDr. Pavla Trávníka, DrSc, jedné z předních andrologických osobností. Čísla dávající do souvislosti věk a kvalitu berte vážně, ale souvislosti kvality a povolání s nadhledem - pro takové podrobnější dělení a dělání z toho závěrů byl i tak velký vzorek ještě stále nedostačující.

  

 

 

 

 

 

 

Naposledy upraveno 23.06.2011 13:02.