Reprodukční medicína

Medicína není exaktní obor, často existuje víc možných řešení s různými omezeními a riziky. Lékař by měl varianty vysvětlit a nejvhodnější doporučit. Stejně vzdělaní a dobří lékaři mohou mít různé názory na diagnostické závěry a na vhodnou léčbu konkrétního člověka – a všechny ty názory mohou být plnohodnotné. Ten, kdo má poslední, rozhodující slovo, je pacient. Je tedy vhodné po informacích pátrat i na vlastní pěst, ideálně v různých zdrojích.  

Reprodukční medicína je odvětví tvořené mnoha lékařskými (gynekologie, andrologie, genetika, imunologie, endokrinologie, ....)  a nelékařskými obory (právo, etika, psychologie, .....). Orientace ve všech oblastech je zásadní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty.  

Nedostupnějším, seriózním, a někdy i dostačujícím informačním zdrojem pro získání přehledu o diagnostice a léčbě poruch plodnosti jsou weby center asistované reprodukce. Doporučuji tento postup: pár si jich vyberte (třeba ty co jsou nejblíž vašemu bydlišti), a ty důkladně prostudujte. Získáte tak základní, ale docela solidní přehled. Pak si projděte zbývající. Protože budete mít už docela slušnou orientaci v možnostech, bude vám stačit u těch dalších projít si je zběžně. Zjistíte, že se mohou v detailech lišit, a to je výhoda – získáte tak trochu plastičtější obrázek o reprodukční medicíně, především tedy o asistované reprodukci. Seznam českých center asistované reprodukce. 

Dalšími zdroji informací v češtině mohou být weby farmaceutických firem zainteresovaných v léčbě poruch plodnosti (či stránky jimi sponzorované), weby lékařských společností a portály informující o lékařských společnostech, weby soukromých ordinací, ... a v neposlední řadě weby neziskových organizací. Tady je stále doplňovaný seznam

Málokde ale najdete informace o psychosociální stránce situace, kdy je nutné využít spermií nebo vajíček nebo embrya od dárců. Budu tomu věnovat pozornost ve složce Dárcovství gamet.

Výborným zdrojem velmi kvalitních informací jsou weby mezinárodních odborných společností. Dalším zajímavým zdrojem jsou weby zahraničních a mezinárodních neziskovek. Nevýhodou je to, že nejsou v češtině. Adam se bude snažit ty nejdůležitější texty překládat, aby byly přístupné i těm, kdo jsou spíš technicky než jazykově orientovaní. Zde je stále doplňovaný seznam.

U léčby není jen otázka „jak“, ale také „čím“. Podívejte se na informace o lécích

Reprodukční medicína není jen asistovaná reprodukce. Někomu může pomoci třeba fyzioterapie; ČR má vědecky ověřenou originální Metodu Mojžíšové. Informace najdete zde.

Reprodukční medicína je regulována zákony a různými dalšími nařízeními. Nejdůležitějším je zákon č. 227/2006 Sb. Je vhodné podívat se i na legislativu k náhradní rodinné péči, protože obě oblasti jsou velmi úzce propojeny. 

Oblast léčby poruch plodnosti je oblastí velmi složitých etických problémů. I ti, kteří mají dojem, že s etickou stránkou této léčby nemají problémy, by se měli v situaci dopředu dobře zorientovat.

Nejen webové zdroje jsou dobrým informačním nosičem. Nabízíme stále doplňovaný seznam knih a dalších publikací. 

Mnoho důležitých informací mohou také poskytnout další pacienti. Zkuste se zeptat ve Sněmovně.

Naposledy upraveno 27.11.2010 18:43.