Pracoviště reprodukční medicíny jak je neznáte

Ve složce Spermiogram online, textu Těžko na cvičišti, ještě hůř na bojišti jsem říkal, že centra asistované reprodukce se obvykle na webech a informačních materiálech prezentují pohodlně zařízenými čekárnami a laboratořemi vybavenými špičkovou technikou, ale nikde neukazují ty pro muže nejdůležitější části zdravotnických pracovišť: místnosti pro odběr sperma, takzvané odběrové komůrky. Rozhodl jsem se to s vaší pomocí napravit. (Mimochodem v některých zemích ty místnosti odborně nazývají masturbarium. Mně to příliš připomíná název "kolumbárium" a odmítám tuto odbornou terminologii akceptovat).

Pokud se rozhodnete do fotogalerie přispět, foťte prosím pouze vybavení a exteriéry. Figurální tvorbu dávat na web nebudu.

 Zatím mohu poskytnout tyto fotky:

Centrum asistované reprodukce Apolinář, Praha

Centrum asistované reprodukce Gest, Praha

Nemocnice Rumburk

Pronatal Praha

SANUS Jihlava

Reprofit Brno

IVF Clinic Olomouc

 
Naposledy upraveno 15.01.2016 17:35.