Dokumenty

Adam Česká republika je spolek.

Ministerstvem vnitra České republiky byl zaregistrován dne 4.června roku 2010

pod č.j. VS/1-1/ 80229/10-R

Přidělené IČO: 228 66 060

 

Cíle spolku tak jak jsou uvedeny ve stanovách schválených Ministerstvem vnitra ČR:

 Adamovým cílem je  

  •  Psychosociální a informační podpora lidí plánujících rodičovství
  • Hájení jejich zájmů na české i mezinárodní úrovni

 

Těchto cílů dosahuje prostřednictvím

  • Vlastního webu
  • Vydáváním tištěných materiálů
  • Aktivitami v médiích
  • Organizováním vzdělávacích akcí
  • Účastí na konferencích
  • Prací v podobně orientovaných neziskových organizacích
  • Účastí v řízeních týkajících se změny zákonů související s problematikou, změnou placení léčby, organizací léčby, ......
  • Spolupráce na výzkumu
Naposledy upraveno 30.12.2014 19:27.